THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VỢT TENNIS
Hyper Hammer 4.1
Mã số WRT581110 (màu đen/cam)
Mặt vợt: 100 inchs
Trọng lượng (không có đan dây): 260grs
Độ cân bằng (không có đan dây): 33.0cm
Mẫu có lỗ xỏ dây ngang, dọc 16×20
Thành phần cấu tạo: Than chì
Chiều dài: 27inchs