Set Dây phối Ashaway Cross fire gồm Ashaway Kevlar + Ashaway Nylon. Set dây này trong nhiều năm có nhiều dây Fake xuất hiện. Vì vậy TUANPHUONGSPORTS không nhập nguyên set mà nhập trực tiếp cuộn ASHSAWAY KEVLAR và phối với dây SYNTHETIC GUT của TOU USA. 
Dây phối ASHSAY KEVLAR + TOURNA SYNTHETIC GUT êm hơn và bền hơn hẳn.
>>Dây dọc : căng ASHAWAY KEVLAR
>>Dây Ngang : căng TOURNA Synthetic gut  / có thể thay thế dây ngang bằng Babolat Synthetic Gut