Kích cỡ mặt vợt/Head Size 100 sq. in. / 645.16 sq. cm.Chiều dài vợt/Length 27in / 68.58cm
Trọng lượng vợt (không cước)/Unstrung 255GARM
Độ cân bằng (không cước)/Unstrung Balance 33,3cm / 1 pts HL
Trọng lượng vung vợt/Swingweight 308
Độ cứng/Stiffness 69
Độ dày thành vợt/Beam Width 23mm / 26mm / 24mm
Thành phần cấu tạo/Composition Graphite
Mức độ trợ lực/Power Level Low-Medium/Thấp-Trung bình
Tốc độ ra vợt/Swing Speed Medium/Trung Bình
Loại cán/Grip Type Syntec
Mật độ dây/String Pattern 16 Mains / 19 Crosses
Độ căng dây (khuyến nghị)/String Tension 55-65 pounds / 25-29 kg