Dây 17 – căng cho 1 vợt . 

RPM Blast cứng hơn RPM Team  – bền hơn, lực hơn một chút