Giá: 100.000 VND /1 HỘP
THÔNG TIN SẢN PHẨM – Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của Tennis, sử dụng công nghệ Dura-Weave. – Extra Duty: Hiệu sức tuyệt vời, độ bền cao. – Thích hợp với các mặt sân cứng – Một lon 4 trái.