Thông tin chung

Loại : Off      Tốc độ : 90          Kiểm soát : 62        Trọng lượng : 80gr     Cấu tạo :   Gỗ     Độ dày : 7.9 mm

Đặc điểm

– Được tạo thành bởi 7 lớp siêu mỏng

– Được ép bởi công nghệ rất cao nên cốt rất nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn, tốc độ bóng cực nhanh.

* Phù hợp với lối đánh: tấn công!

Nhà sản xuất: TIBHAR Tibor Harangoza GmbH, CHLB Đức.