Hỗ trợ cổ tay Thermoskin Adjustable giúp hỗ trợ & bảo vệ khỏi chấn thương trong quá trình vận động. Hỗ trợ giúp giữ cố định vùng cơ bị tổn thương.