Kích cỡ mặt vợt: 114 inch vuông (735 cm vuông)
Trọng lượng chưa đan dây: 270g/9.5oz
Mức trợ lực: 1175
Kết cấu đan dây: 16×19
Chiều dài: 27.5in/69.8cm
Điểm cân bằng: 13.06in/34.5cm
Độ căng dây khuyên dùng: 60lbs+-2 (27kg+-2)
Độ vung vợt: 280.