quấn cán yonex cuộn 15x 2 > 30 miếng với 4 màu : Trắng, Đen, Vàng , Đỏ 

Quy cách : cuộn 15×2 = 30 miếng

Đặc tiếng : êm ái  – bán chạy nhất từ năm 1987