uấn cán Made in japan  – êm , bám tay kể cả khi ra mồ hôi.
BỀ DÀY: 0.5mm
CHIỀU RỘNG: 27mm
CHIỀU DÀI: 1150mm